РОДИТЕЛЯМ

1.     Loe teksti ja vali õige vastusevariant (5p.)
Mul on sõber. Tema nimi on Kalle. Me õpime koos teises klassis. Kallel on hallid silmad ja lühikesed heledad juuksed.  Kalle on sõbralik ja abivalmis poiss. Kalle tegeleb spordiga, ta mängib jalgpalli. Koolis me käime koos arvutiringis.Meile meeldib arvutimänge mängida.
Sõbra nimi on
a) Jüri         b) Tõnis        c)Kalle

   2) Sõbral on
a) pruunid  silmad  ja heledad juuksed  b)  hallid silmad ja heledad juuksed    
c) hallid silmad ja tumedad juuksed

3) Kalle on
a) sõbralik  ja abivalmis             b) abivalmis ja viisakas             c) sõbralik ja laisk

4) Sõber tegeleb
a) spordiga       b) muusikaga     c) kunstiga
5)  Sõbrad koos
a) käivad trennis             b) käivad muusikakoolis             c) käivad arvutiringis

3. Ühenda õige sõnaga (6p.)
Eesti rahvuslill                                  Tallinn
Eesti rahvuslind                                suitsupääsuke
Eesti lipp                                          eesti keel
Eesti Vabariigi aastapäev                 rukkilill
Eesti pealinn                                     24.veebruar
Eesti riigikeel                                    sinine-must-valge

4.Paiguta  sõnad õigesse tulpa (12p.)

Loomad
Puuviljad
Puud

kask,  kirss,  hunt,  jänes,  kuusk,  rebane,   õun,  pirn,  põder,  tamm,  ploom, mänd.

LISAÜLESANNE
Jaga lause sõnadeks. Tõmba sõnade vahele jooned.  Kirjuta laused (8p.)

Käesonkevad.  Päikepaistab. Puudelpuhkevadpungad.  Lumihakkabsulama.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.     ÜLESANNE
Kirjuta õige sõna.


1.     Mul on müts ........................................
2.     Mul on sall ..........................................
3.     Mul on jope .........................................
4.     Mul on teksad .....................................
5.     Mul on särk .........................................
6.     Mul on kindad .....................................
7.     Mul on seelik ......................................
8.     Mul on sokid .......................................4.    

8 punkti


ÜLESANNE

Kirjuta välja need sõnad, mis sobivad pildiga.

täidlane       õpib hästi             peenike       õpib halvasti        neljad                   kahed                    paks
viied            lühikesed juuksed          mees           lühike                   õpilane        tüdruk          kolmed
naine           poiss           pikad juuksed       pikk

_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________


·        ÜLESANNE
Loe tekst ja vasta küsimustele.
On hommik. On ilus kevad. Õues on soe. Mart on õues. Mart on üheksa aastat vana ja õpib teises klassis. Koolis õpib ta hästi. Tal on kõik neljad ja viied. Tema lemmiktund on matemaatika. Ta arvab, et ta on tark ja lõbus. Mõnikord on ta natuke lohakas. Ma olen lühike ja natuke täidlane. Mul on pikad tumedad juuksed.

1.     Mis aastaaeg on õues?
____________________________________________________________________________
2.     Kui vana on Mart?
____________________________________________________________________________
3.     Mis on Mardi lemmiktund?
____________________________________________________________________________

4.     Kas Mart on pikk ja peenike?

ADMINISTRATIIVNE TÖÖ EESTI KEEL TEISE KEELENA
                                                                         2. KLASS   I POOLAASTA
KLASS .........................    ADMINISTRATIIVSE TÖÖ PUNKTISUMMA /HINNE    ................... / ............
ÕPILASE NIMI ....................................................................................................................................................
1.     Kuula ja tõmba maha(зачеркни) vale kellaaeg (5p)

a)      1. 30           2. 30
b)    11. 00         12. 00
c)       9. 15         10. 15
d)    12. 45         1. 45
e)       4. 30         5. 30
2.     Ühenda (соедини) ja kirjuta lühike vorm sulgudesse (6p)
MEIE  (..............)                    ВЫ    
SINA (...............)                      Я
TEMA (.............)                     ОНИ

MINA (................)                   МЫ
NEMAD (............)                   ОН, ОНА
TEIE ( ................)                             ТЫ

3.      Tõmba (зачеркни) vale sõna maha  (6p)

TEIE  OLETE/OLED  KLASSIS.                            MINA OLEME/OLEN  ÕUES.
NEMAD  ON/ OLETE  KOOLIS.                           MEIE  ON/ OLEME  KINOS.
SINA  OLED/ON  TRENNIS.                                  TEMA  ON/ OLED  SÖÖKLAS.

4.     Kriipsuta alla(подчеркни) õige lauselõpp (5p)
Meie klassiruum on suur ja puhas. Klassiruumi seinad on kollased, lagi on valge ja põrand on helepruun. Seina ääres on kapid. Kapis on raamatud. Kapi peal on lilled.  Seinal on tahvel, kell ja pildid. Aknad on suured. Akende ees on rohelised kardinad. Klassiruumi keskel on lauad  ja toolid. Õpetaja laud on akna juures. Õpetaja laual on õpikud ja vihikud. Selles klasiiruumis me õpime eesti keelt.
1.     Klassiruum on                       a) suur ja puhas;  b) ilus ja suur;  c) väike ja puhas
2.     Seinad on                               a) kollased; b) rohelised; c) hallid
3.     Kapis on                                 a) vihikud; b) lilled; c) raamatud
4.     Õpetaja laud on                     a) tahvli juures; b) ukse juures; c) akna juures
5.     Klassiruumis lapsed õpivad   a) matemaatikat; b) vene keelt; c) eesti keelt
5.     Kirjuta õige lõpp (-N, -D, -B, -ME, -TE, - VAD) ( 10p)

1. Me  õpi ........  koolis. 2. Ta käi ..........  trennis. 3. Ma istu ..........  4. Nad korda ........  sõnu.          5. Jaan ja Ene joonista.............  6. Mida sina söö .............?  7. Lapsed mängi .............  palli.       8. Mis kell lõpe ...........  tund? 9. Teie  laula...........  hästi. 10.  Õplased ei kirjuta .............  .

LISAÜLESANNE.  Kirjuta tekst kirjatähtedega.               
Tere! Minu nimi on Mati. Ma olen poiss ja ma õpin teises klassis. Mina olen  9 aastat vana.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Дети Mail.Ru
20 правил на все времена от Юлии Гиппенрейтер
Ее книги совершили настоящую революцию в области воспитания. Мы собрали самые важные рекомендации Юлии Гиппенрейтер.
1. «Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть!» («Общаться с ребенком. Как?»)
2. «Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными или “непозволительными” они не были. Раз они у него возникли, значит, для этого есть основания.
Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом.
Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в непринятие его». («Общаться с ребенком. Как?»)
3. «Удивительно, как одно, совсем, казалось бы, незначительное изменение в ответе взрослого (вместо: “Почему же ты злишься?” – “Я чувствую, что ты злишься”) может повернуть разговор иначе. Порой разница между вопросом и утвердительной фразой может показаться нам почти незаметной. А для переживающего ребенка эта разница велика, вопрос звучит как холодное любопытство; утвердительная фраза – как понимание и участие». («Общаться с ребенком. Как?»)
4. «Дети часто думают, что родители – “железные Феликсы”, просто потому, что родители не привыкли говорить о себе. Поэтому так важно говорить с ребенком о том, что мы чувствуем: “Ты знаешь, мне было обидно это услышать”. Вывод он сделает сам. Главное – быть искренними и не манипулировать его чувствами». (Из интервью Psychologies.ru)
Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщите ему об этом.
5. «Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своем переживании, а не о нем, не о его поведении». («Общаться с ребенком. Как?»)
6. «Каждым обращением к ребенку – словом, делом, интонацией, жестом, нахмуренными бровями и даже молчанием мы сообщаем ему не только о себе, своем состоянии, но и всегда о нем, а часто – в основном о нем.
От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у ребенка складывается ощущение: “со мной все в порядке”, “я – хороший”, а от сигналов осуждения, неудовольствия, критики – ощущение “со мной что-то не так”, “я плохой”». («Общаться с ребенком. Как?»)
7. «Положительное отношение к себе – основа психологического выживания, и ребенок постоянно ищет и даже борется за него». («Общаться с ребенком. Как?»)
8. «Ребенку необходимо хорошо относиться к себе. И если этого нет, если «я учусь плохо, мама на меня сердится», то ему становится очень плохо. Но ребенок не может жить с плохим мнением о себе, у него включается механизм самоспасения. Как собака целебную траву, подросток ищет место, где получит одобрение, поддержку, признание. Он ищет где-то авторитетное мнение, а от бандита оно исходит или от батюшки – ему все равно». (Из интервью Changeonelife.ru)
9. «Не приученный к порядку и правилам, ребенок оказывается во власти минутных желаний, неуправляемых эмоций, случайных влияний. Мы говорим, что он разболтан, не организован, не воспитан. Во многих ситуациях он оказывается без ориентиров, не знает, как себя вести, как организовать свои дела и время. Правила дают ребенку ощущение не только порядка, но и уверенности в жизни». («Продолжаем общаться с ребенком. Так?»)
10. «Стоит помнить, что дети постоянно испытывают наши требования “на прочность” и принимают, как правило, только то, что не поддается расшатыванию.
В противном же случае приучаются настаивать, ныть, вымогать». («Поведение ребенка в руках родителей»)
11. «Не требуйте от ребенка невозможного или трудновыполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы можете изменить в окружающей обстановке». («Общаться с ребенком. Как?»)
12. «Наказание – это прежде всего сигнал о нарушении правила, нормы или установленного порядка. Смысл его – сделать более весомыми слова взрослого, подчеркнуть их серьезность.
Нельзя пропускать или надолго откладывать наказание. Оно должно следовать сразу за нарушением правила, за грубым или невежливым поведением. При этом не имеет значения возраст ребенка: чем раньше в своей жизни он встретится с безусловностью правила, тем лучше». («Продолжаем общаться с ребенком. Так?»)
Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое.
13. «Придумайте несколько занятий с ребенком или несколько семейных дел, традиций, которые будут создавать зону радости. Сделайте некоторые из этих занятий или дел регулярными, чтобы ребенок ждал их и знал, что они наступят обязательно, если он не сделает чего-то очень плохого. Отменяйте их, только если случился проступок, действительно ощутимый, и вы на самом деле расстроены. Однако не угрожайте их отменой по мелочам». («Общаться с ребенком. Как?»)
14. «Совершенно недопустимы физические наказания. Они не только унижают, но и ожесточают ребенка. Они ничего не прививают, а, напротив, разрушают отношения с ребенком и тормозят развитие его личности». («Продолжаем общаться с ребенком. Так?»)
15. «Непослушание – единственное, что ребенок может противопоставить неправильному обращению с ним». («Общаться с ребенком. Как?»)
16. «Часто непослушание детей – это форма “восстания” против взрослого, в ответ на надоевшие требования. Когда в своих действиях, наоборот, взрослый неожиданно переходит на сторону ребенка, тому становится больше не с кем и не с чем воевать». («Продолжаем общаться с ребенком. Так?»)
17. «Детям гораздо больше, чем нам, взрослым, нужно двигаться, исследовать предметы, пробовать свои силы. Запрещать подобные действия - все равно что пытаться перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о том, чтобы направить ее течение в удобное и безопасное русло». («Поведение ребенка в руках родителей»)
18. «Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: “С тобой все в порядке! Ты, конечно, справишься!”». («Общаться с ребенком. Как?»)
19. «Пожалуй, главный «камень преткновения» воспитательных усилий родителей и учителей – неучет, и даже больше, ущемление одной из главных базисных потребностей ребенка – потребности в свободе и самоопределении.
Именно самостоятельные действия ребенка обеспечивают его собственный рост и развитие. И ребенок многое может сам, если ему не мешать». («Продолжаем общаться с ребенком. Так?»)
20. «Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться "сознательным"». («Общаться с ребенком. Как?»)
Вот  правильный счёт.

EE672200221067814649Почему не надо делать уроки с ребенком: 5 причин

58

Школа — зона ответственности ребенка

Учеба — не вся жизнь. Берегите нервы

Вы растите безответственного исполнителя

Лучше в детстве научиться распределять время и нагрузку

Вы сэкономите время для себя

ВАМ, РОДИТЕЛИ!


Спасательный департамент: о чем необходимо поговорить с ребенком в преддверии учебного года?


фото: Евгения ПарвСпасательный департамент
*фото в большем разрешении и дополнительное фото  прикреплены в приложении*

Новый учебный год приносит во многие семьи существенные перемены. Один из важных моментов – тот, как первоклассники справятся с ответственностью находиться дома в ожидании возвращения родителей с работы.
Прежде, чем принять решение о том, что ребенок после школы будет предоставлен самому себе, родителю необходимо задать себе вопрос: «готов ли мой ребенок к этому?» Если родитель уверен, что его ребенок прекрасно с этим справится, то следующим шагом должен стать подробный разговор о правилах безопасности и обсуждение с ребенком потенциально опасных в доме мест.

Важно: договоритесь с ребенком о том, что как только он придет домой из школы, то сразу же нужно позвонить родителям и сообщить об этом. Это должно войти в стойкую привычку и своеобразный ритуал, когда родители интересуются тем, как прошел учебный день и напоминают ребенку, что тот должен делать до их возвращения с работы.
Придя домой, юный школьник хочет есть.  Дети, которые используют для подогрева или приготовления пищи плиту, должны научиться следить за тем, чтобы не забыть об оставленной на работающей плите посуде, и чтобы плита после приготовления пищи была выключена. Разумно заранее расписать меню и научить ребенка, в какой последовательности что и как готовить.

Если ребенок услышал сигнал дымового датчика и обнаружил, что начался пожар, то он должен сообщить об этом находящимся неподалеку взрослым (бабушке, дедушке, соседу и проч.) и быстро покинуть помещение. При возможности нужно помочь вывести из помещения домашних животных. Хорошим решением станет магнит, прикрепленный на холодильник с запиской, на которой написан телефонный номер центра тревоги – 112, в панике ребенок может его просто не вспомнить. Важно объяснить ребенку, что первый номер, который он должен набрать в случае несчастья – номер центра тревоги, а не папин-мамин, поскольку в случае реальной опасности звонки родителям – дополнительная трата драгоценного времени. Кроме того, ребенок должен выучить свой домашний адрес назубок, чтобы в случае опасности мог быстро сообщить его. Потренируйтесь вместе с ребенком, разыгрывая ситуацию, при которой нужно позвонить в центр тревоги. Просмотрите все возможные пути эвакуации и убедитесь, что они легко доступны и безопасны.

Несмотря на то, что все дети знают простую истину о том, что со спичками играть нельзя, необходимо им об этом напоминать. Например, дети могут решить, что могут сами разжечь камин, чтобы родители пришли в теплый дом. Или попытаться зажечь свечу.  Поэтому еще раз нужно напомнить, что ученики начальной школы разжигать открытый огонь могут только вместе со взрослыми.

Дети по своей природе любопытны, поэтому у них может возникнуть желание, оставшись дома одним, исследовать находящиеся в квартире шкафы и комоды. Поэтому родителям следует посмотреть на эти шкафы критическим взглядам и убрать подальше (желательно, под замок) опасные предметы. Важно исключить доступ детей к медицинским препаратам и бытовой химии.
И конечно, необходимо говорить с детьми и об опасностях, которые несет виртуальная среда, например, о том, что ни в коем случае нельзя писать соцсетях о том, что ты остался дома один.

Евгения Парв  
Отсутствие мотивации к обучению - 10 ошибок родителейМногие родители, у которых есть дети школьного и дошкольного возраста, сталкиваются с проблемой отсутствия мотивации к учебе у ребенка. Как же сформировать у школьника желание учиться? Как сделать так, чтобы у него не пропадал внутренний стимул познавать новое, вне зависимости от того, сколько усилий надо будет для этого приложить? Как сформировать мотивацию к обучению у школьника, который считает, что учиться в школе скучно? В этой статье мы постараемся разобраться, что такое мотивация, почему происходит ее снижение и потеря у школьников, как формируется и работает мотивация к обучению, и что вы можете сделать, чтобы ребенок начал испытывать удовольствие от процесса обучения и повысил успеваемость в школе.

Одна из основных проблем современной педагогики – отсутствие желания и интереса детей учиться, получать знания. У одних детей мотивация у к учебному процессу исчезает, не успев появиться, у других – по разным причинам утрачивается со временем. Почему это происходит, кто виноват и в чем причины давайте разберемся вместе. В интернете, да и книжных магазинах имеется большое разнообразие на эту тему, да и у каждого родителя есть свое мнение по этому поводу. Однако вопрос остается актуальным и по сей день во многих семьях. Некоторые родители предлагают ставить в пример сегодняшних успешных людей, олигархов, пугают работой дворником и грузчиком, а кто-то уверен, что интерес ребенка к обучению зависит от учителей и психологов, тем самым перекладывая с себя ответственность на плечи школы. Другие же предлагают радикальные способы решения этого вопроса: наказывать за плохие оценки, лишать компьютера, планшетов, телефона, прогулок, общения с друзьями и вкусностей за каждую оценку ниже 4, среди таких родителей встречаются и те, кто прибегает к старым проверенным методам, как ремень и скалка.

Оправданность таких методов формирования мотивации к обучению у школьника мы сейчас разбирать не будем. Мнений много, и как говориться каждый имеет право на это мнение. Но цель данной статьи предложить всем родителям взглянуть на вопрос мотивации к обучению у школьника с других сторон.

Мотивация с точки зрения науки.

Для начала разберем истоки происхождения термина «мотивация». Произошло это слово от английского «movere» - «двигать». Другими словами, мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.

Мотивация к обучению запрограммирована в нас от природы: полученное знание или овладение новым умением вознаграждается выплеском гормонов счастья. Обучение можно даже превратить в одержимость, поэтому очень важна правильная дозировка стимуляции. Если ребенок не знает точно, сможет ли он сделать задание, и, тем не менее, справляется с работой, степень ощущения успеха наивысшая. И, конечно же, мотивация к обучению у школьника становится очень сильной. А вот если ожидаемого вознаграждения или похвалы не следует или предъявляются завышенные требования, система вознаграждения лопается. То же самое происходит, если успех становится чем-то само собой разумеющимся. И в этом случае сформировать у школьника желание учиться будет практически невозможно.

Наверное, вы замечали это явление у своего ребенка: первый раз, сумев правильно разложить картинки, кубики или конструктор он был очень горд собой, а на четвертый - пятый раз, оставался, совершенно спокоен. Это и есть мотивация к обучению с научной точки зрения. И зарождается она совсем не в школе, а гораздо раньше - еще в младенческом возрасте в домашних условиях. Именно родители развивают в ребенке желание постигать новое и формируют у него желание учиться. Многие из нас при воспитании детей выбирают разные способы усиления мотивации к познанию. У каждого из этих способов в зависимости от стиля воспитания разные результаты, в каждом из них есть положительные и отрицательные стороны но, самое главное, это стимулирует нас родителей к самосовершенствованию в течение всей жизни.

Итогом формирования мотивации к обучению является школьная успеваемость. Но для многих школьников и их родителей время, отведенное для выполнения домашних заданий, становится ежедневным испытанием терпения. Родителям приходится много раз призывать ребенка сесть за уроки. Вместо того чтобы делать уроки, ученик смотрит в окно, рисует маленьких человечков в тетрадке или грызет карандаш, либо его невозможно оторвать от телевизора или компьютера. Родители теряют терпение, и – слово за слово – разгорается скандал. Ребенок не получает удовольствия от учебы, находясь под постоянным давлением взрослых и, как следствие, полностью теряет интерес и желание учиться. Родителям все сложнее находить доводы для усиления мотивации к обучению, ведь в понимании ребенка утверждается уверенность: школа - это каторга. Подобное происходит со многими детьми, и дело тут не в недостатке способностей…

Школьные успехи и неудачи – это не показатель исключительно умственного развития и способностей школьника. Школьная успеваемость, скорее, это сумма умений, навыков, знаний и желания учиться. Ребенку, не заинтересованному в обучении, очень сложно получить знания и суметь их применить на практике. Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стойкой неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. Неуспеваемость, в свою очередь, ведет к отклонениям в поведении.

Ежегодно у большинства учащихся стремление к достижениям в учебе и мотивация к обучению снижается. Причем если раньше в такую категорию детей попадали, в основном, подростки – в связи с переходным периодом – то теперь неуклонно снижается мотивация к обучению даже у малышей в начальной школе.

С чего все начинается?

Ошибка родителей №1.

Родитель полагает, что ребенок готов к обучению в школе, потому, что он много знает для своего возраста. Но интеллектуальная готовность – это не синоним готовности психологической, которая определяется уровнем развития произвольного поведения, то есть умением ребенка подчиняться определенным правилам и делать не то, что ему хочется в данный момент, а то, что делать необходимо. Здесь важно развивать у ребенка умение преодолевать себя: приучать ребенка делать не только то, что ему нравится, но и то, что не нравится, но необходимо. И это задача еще дошкольного возраста.

Ошибка родителей №2.

Ребенка рано отдают в школу. Нельзя сбрасывать со счетов биологическое созревание (костный и зубной биологический возраст). Биологически несозревшего ребенка лучше в школу не отдавать, т.к. у него не сформирована рука. Проверить сформирована ли рука можно следующим образом: попросить ребенка ставить точки в клеточки. В норме ребенок проставляет 70 точек за 1 минуту. Если результат ниже, то вполне возможно, что рука еще не окостенела. Что касается зубов, к моменту поступления ребенка в школу у него должны смениться 4 передних зуба: 2 внизу и 2 вверху. Таким образом, биологическая неготовность ребенка к школе ведет, как правило, к тяжелой школьной адаптации (ребенок быстро устает и не справляется), а это вероятность того, что ребенок начинает тихо ненавидеть школу.

Ошибка родителей №3.

Дети не посещают детский сад. Отсутствие контакта со сверстниками ведет к отсутствию произвольного поведения, когда ребенок вынужден, чтобы играть с другими, соблюдать правила, даже, если ему не очень хочется, считаться с чужим мнением и желанием, жить в коллективе.

Ошибка родителей №4.

Неблагополучие в семье: ребенок, привыкший к высокому эмоциональному отрицательному накалу во время переживаний по поводу своей семьи, как правило, уже просто не реагирует на проблемы по поводу учебы и отметок – у него просто не хватает на это энергии.

Ошибка родителей №5.

Отсутствие четкой организации жизни ребенка, несоблюдение режима дня, безнадзорность в быту – дети, которые организованы помимо школы, т.е. посещают какие-то интересные для них занятия, как правило, несмотря на нагрузку, более мотивированы на учебу.

Ошибка родителей №6.

Нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей (всегда есть лазейка для ребенка что-то сделать не так, как надо, «столкнуть родителей лбами», пожаловаться бабушке и дедушке на родителей)

Ошибка родителей №7.

Неправильные методы воспитания: подавление личности, угрозы, физические наказания или, наоборот, заласкивания, чрезмерная опека.

Ошибка родителей №8.

Завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка; усмотрение злого умысла, лени, в то время, как могут быть объективные причины для этих проявлений (соматическое состояние, психологические особенности, особенности умственного развития и пр.)

Ошибка родителей №9.

«Убивание» мотивации к обучению путем высмеивания, некорректных высказываний, сравнения с другими детьми, «загон» ребенка в ситуацию неуспеха, неудачи и пр.

Проецирование своих ожиданий на дочку или сына — это, наверное, самая распространенная ошибка родителя, не всегда даже осознаваемая.

Ошибка родителей №10.

Родители верят в то, что дети должны разделять интересы, которые были у них в детстве, и порой не допускают даже мысли о том, что их ребенку это может быть совсем не интересно. Давление родителей может быть тем сильнее, чем меньше им самим удалось реализоваться в интересующих их областях.

Формирование побуждения к действию. Как это сделать на практике?

Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и мотивы, а создать такие условия, такую обстановку, в которых ему самому захочется учиться.

1) Выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение учиться или ошибки воспитательного характера.

Взрослые часто говорят детям о том, что «не будешь учиться – станешь дворником». Такая далекая перспектива никак не влияет на мотивацию к обучению. Ребенка интересует ближайшая перспектива. Но ему трудно, он не справляется. Трудности в учебе формируют нежелание учиться у тех, кого родители не приучили их преодолевать. Как правило, такие дети не любят учиться. Причиной отсутствия мотивации может быть и прошлый неудачный опыт (два раза не получилось, третий раз не буду и пытаться). Родителям необходимо учить ребенка «не сдаваться», а продолжать стремиться к результату, верить в себя и свои силы и тогда результат не заставит себя ждать.

2) Применять в соответствии с причиной коррекционные меры: учить ребенка учиться, если не сформированы навыки учебной деятельности и произвольного поведения, или и исправлять свои воспитательные ошибки, а для начала их необходимо просто увидеть и признаться себе, что «я делаю что-то не так».

3) В процессе учебы, пока у ребенка не сформирована произвольность поведения, для ребенка важно, чтобы родители контролировали процесс обучения и учитывали индивидуальные особенности ребенка: когда ему лучше сесть за уроки, какие уроки делать в первую очередь, когда делать паузы и пр. Вообще-то это про начальную школу, а по правде про первый класс. Но, если и в среднем звене ребенок не сформировал у себя навыки учебной деятельности, то важно вернуться к первому классу и пройти снова весь путь формирования учебных навыков, просто это окажется быстрее, чем в первом классе. Иногда ребенок не умеет работать с текстом – учите выделять главную мысль, пересказывать и т.п. Иногда ребенок не может сесть за уроки вовремя – приучайте к самоконтролю.

4) Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать за ребенка то, что он может (хотя и с трудом) сделать сам. Например, не надо показывать, как решать задачу, решая ее вместо ребенка, а лучше создать такую ситуацию, когда хотя бы часть задачи ребенок делает сам. «Ты старался, молодец. Но ты допустил две ошибки. Найди их». Процесс более длительный, но более правильный. При этом, зачастую такой ребенок (вместо которого задание выполняют родители) вовсю манипулирует родителем, а родитель и не подозревает об этом. («Мама, только ты можешь так доходчиво мне объяснить и показать, как решать такую задачу, никто другой не может, даже учительница» - манипуляция чистой воды).

5) Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и учителем. Родитель может оценить работу «Молодец, хорошо!» (сравнивая сегодняшние результаты ребенка со вчерашними), а учитель, сравнив результаты ребенка с классом, оценит это как «плохо». Для избежание таких случаев, важно иметь постоянный контакт со школой и интересоваться требованиями, предъявляемыми к учащимся. В противном случае в сознании ребенка создается образ врага – учителя (родитель хороший – хвалит, учитель плохой – ругает). А это порождает отвращение к школе, нежелание учиться.

6) Согласно результатам исследований, мотивация успеха (и как следствие, высокая учебная мотивация) формируется у детей в тех семьях, где им оказывали помощь при повышении требований, относились к ним с теплотой, любовью и пониманием. А в тех семьях, где присутствовал жесткий надзор либо безразличие, у ребенка формировался не мотив достижения успеха, а мотив избегания неудачи, что напрямую ведет к низкой учебной мотивации.

7) Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная самооценка ребенка. Дети с заниженной самооценкой недооценивают свои возможности и снижают учебную мотивацию, дети с завышенной самооценкой адекватно не видят границы своих способностей, не привыкли видеть и признавать своих ошибок. Поэтому, очень важно – адекватность самооценки ребенка в отношении учебного процесса, в том числе. Важно помнить, что в жизни есть много значимого, помимо академической успеваемости – можно прожить со средними знаниями и быть личностью. Куда хуже, когда нет позитивного самовосприятия – самооценка занижена, нет чувства уверенности в себе, уважения к себе как к личности – попробуйте с таким багажом выжить и добиться жизненного успеха.

8) Важно поощрять ребенка за хорошую учебу. Материальное поощрение (деньги за хороши отметки) часто приводит к добыванию хорошей отметки любыми способами. Хотя для американцев платить за учебу – явление вполне нормальное, привычное и часто используемое. Но это палка о двух концах: где гарантия, что спустя какое-то время ребенок будет брать в руки книги только за деньги. Поэтому вопрос материального поощрения детей за хорошую учебу – это тот вопрос, который каждый родитель должен решить для себя самостоятельно. А вот поощрять детей за хорошую учебу совместными походами (в цирк, на каток, в боулинг и т.п.) вполне приемлемо, кроме того попутно родителями решается еще одна важная задача: интересное общение со своим ребенком, удовлетворение потребности ребенка быть частью семейной системы.

9) В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен контакт с ребенком и доверительная атмосфера. Важно объяснить ребенку, что процесс формирования умения учиться процесс длительный, но необходимый. Для подростка важно «не пилить», не наказывать, не сулить наград. Нужен контроль – помощь, а не контроль-давление. Для подростка важно поднимать тему профессионального определения.

10) Не ожидайте немедленных успехов – снимите по этому поводу «розовые очки». Могут быть падения, «топтание» на месте. Но если вы будете последовательно и систематически работать над вопросом повышения учебной мотивации своего ребенка, то непременно будет взлет.

11) Очень важен в учебной деятельности и формировании у школьника желания учиться навык самоконтроля. Ведь не секрет, что многие ошибки у детей возникают из-за невнимательности. И если ребенок научился проверять себя после того или иного вида деятельности, количество ошибок резко сокращается – а если ошибок меньше, то и мотивации к новым достижениям становится больше. Поиграйте вместе ребенком в игры, где он педагог и проверяет ваше задание. Ребенок должен знать, как проверить правильность математических вычислений, как искать по словарю написание слова, как узнать, запомнил ли содержание параграфа. Именно в учении начинают складываться многие деловые качества ребенка, которые затем ярко проявляются в подростковом возрасте, и от которых зависит мотивация достижения успехов. В этот момент очень важно, чтобы родители не дергали, не понукали свое чадо, не раздражались. В противном случае сформировать у школьника желание учиться у Вас не получится.

12) Также очень важным моментом является то, верит ребенок в свои успехи или нет. Учитель и родители должны постоянно поддерживать веру ребенка в свои силы, причем, чем ниже самооценка и уровень притязаний ребенка, тем более сильной должна быть поддержка со стороны тех, кто занимается его воспитанием детей. Ведь если ребенка, который и так чувствует свою слабость, еще и понукать - Вы не только не сможете сформировать у него мотивацию к обучению, но и уничтожите весь интерес к учебе, который у него был.

13) Если Ваш ребенок предполагал, что усвоил учебный материал, а оценка низкая, то нужно разобраться, что произошло на самом деле. Возможно, он действительно все понял, но перенервничал на контрольной, или, например, плохо себя чувствовал, а возможно, опять же, оценка учителя была неадекватной.

Самое главное – это научить Вашего ребенка формировать адекватную самооценку, а для этого, в первую очередь, Вы сами должны стараться оценивать его результаты, основываясь не только на оценке учителя, а исходя из его ожиданий, ощущений и его целей.

14) Очень важный период в жизни школьника переход в среднее звено. Появляются новые предметы, учителя и обязанности, сильно возрастает нагрузка. Научитесь слушать ребенка и вникать в его проблемы. В этом возрасте он особенно нуждается в вашей помощи. Выучить все, что задают в школе, практически невозможно. Именно поэтому пропадает интерес к учебе. Научите школьника правильно планировать время и распределять нагрузку, это поможет и в дальнейшей жизни.

15) Сдача экзаменов – головная боль старших школьников, их родителей и учителей. Мотивации уже не требуется, к 16 годам подростки примерно представляют себе, чего хотят добиться в жизни и что для этого надо сделать. Ваша задача – помочь определиться с выбором, сконцентрировать внимание на главном и найти оптимальный вариант решения проблемы. Поговорите с ребенком, выясните, какие курсы лучше посещать. Уважайте его выбор, даже если он не совпадает с вашим, не подавляйте его инициативу и зарождающийся интерес к ответственности за свой выбор.

Сколько бы вы не объясняли, что учится он для себя, в расчете на будущее, вряд ли это дойдет до сознания ребенка. Запомните, маленькие дети учатся для вас, ради вашей похвалы и признательности. Не надоедайте ему нотациями, а сделайте ставку на любознательность. Тогда и учеба станет для него радостным открытием, и круг интересов постепенно расширится.

Помните, что Ваш ребенок – это личность, ничего не должная Вам, но до какого-то момента зависящая от Вас и нуждающаяся в Вашей поддержке и в Вашем признании ее как самодостаточной.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Девочки

Темный  ОДНОТОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ низ (юбка, брюки, джинсы, сарафан, платье)
Однотонный верх  неярких расцветок- кофта, жилет, пиджак и т.д
Волосы убраны в прическу, а не распущены по плечам

Мальчики

Темный  ОДНОТОННЫЙ  КЛАССИЧЕСКИЙ низ (брюки или джинсы)
Однотонный верх  неярких расцветок- рубашка, жилет, пиджак и т.д
Аккуратная прическа

Комментариев нет:

Отправить комментарий